محورهای کنگره

  •  تولید محصولات گیاهی (زراعی و باغی) ارگانیک و مرسوم
  •  مدیریت آب، خاک و ضایعات در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  •  مهندسی ماشین آلات کشاورزی و بیوسیستم
  •  مدیریت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  •  حفاظت گیاهی(مدیریت،آفات، بیماریها و علف های هرز)
  •  تولید محصولات دامی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  •  کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
  •  کشاورزی ارگانیک و تولیدات غذایی

درباره کنفرانس

به لطف پرودگار متعال و در راستای کمک به پیشرفت علمی کشور و فراهم ساختن بستری مناسب برای تبادل نظر پژوهشگران داخلی و خارجی، دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم را در روزهای 25 و 26 مرداد ماه 1396 (برابر با 16 و 17 آگوست 2017) برگزار نماید. هدف از ...

ادامه مطلب

اخبار