انواع نادر دیابت چیست؟

۱۶ بازديد

متخصصان برآورد می کنند، ۱ تا ۵ درصد موارد تشخیص دیابت از انواع نادر آن باشد؛ دیابت خود ایمن پنهان در بزرگسالان (LADA)، دیابت آغابارز شده در زمان بلوغ جوانان (MODY)، دیابت مرتبط با فیبروز کیستیکسیستیک فیبروزیس (CFRD) از این جمله اند. در ادامه، انواع نادر دیابت و چیزی که آنها را در دسته ی دیابت قرار می دهد، بررسی کرده ایم.

LADA

LADA (دیابت خودایمن پنهان در بزرگسالان) نادر است و به عنوان دیابت دیرآغاز (late-onset) شناخته می شود. بیشتر بزرگسالان مبتلا به LADA، بیشتر از ۳۰ سال دارند. پیشرفت این بیماری کُند است و گاهی با دیابت نوع ۲ اشتباه گرفته می شود.

بیماران LADA، (مشابه بیماران نوع ۲)، می توانند در آغاز بیماری با داروهای خوراکی، ورزش و رژیم غذایی دیابت خود را کنترل کنند، ولی به تدریج، لوزالمعده به کلی تولید انسولین را متوقف می کند (مشابه بیماران نوع ۱). در این صورت تزریق انسولین ضروری خواهد بود. این مسئله ممکن است از چند ماه تا سال ها بعد از تشخیص طول بکشد.

دیابت تک ژنی (Monogenic)

دیابت تک ژنی نوع کمیابی از دیابت است که به واسطه ی یک جهش ژنتیکی رخ می دهد. این بیماری حدود ۱ تا ۲ درصد موارد دیابت را به خود اختصاص می دهد، هرچند ممکن است شیوع آن تا ۵ درصد هم برسد. این دیابت مشخصه های هر دو نوع ۱ و ۲ را دارد و اغلب با یکی از این دو نوع که مرسوم ترند، اشتباه گرفته می شود.

۰ ۰